Κοινωνική Υπευθυνότητα

Γιατί ο αθλητισμός πρέπει να είναι ταυτόσημος με την κοινωνική υπεθυνότητα...

Όταν πρόκειται για διεθνείς παραγγελίες, δεν κρίνουμε μόνο την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τα εκάστοτε κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για εμάς. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις παραγωγικές μονάδες και στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς (Code of Conduct) δεσμεύει γραπτώς τους προμηθευτές στο να τηρούν κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που είναι ευθυγραμμισμένα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (Ηνωμένα Έθνη, κ.α.). Η INTERSPORT έχει επεκτείνει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με τη χρήση ανεξάρτητων συστημάτων και διεθνώς αναγνωρισμένων, ανεξάρτητων ελεγκτών (Ελεγκτές SA8000). Ο αντικειμενικός σκοπός τους είναι να ελέγξουν το κατα πόσον τα πρότυπα αυτά ακολουθούνται σωστά. Η INTERSPORT έγινε μέλος του FTA (Foreign Trade Association) και της Business Social Compliance Initiative (BSCI), στα πλαίσια ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος μας είναι να εισάγουμε και να αξιολογούμε τα κοινωνικά πρότυπα σε όλες τις εμπορικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στις χώρες υψηλού κινδύνου. Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται από κρατικές και μη συνεργασίες, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των ελέγχων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της INTERSPORT, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!